Home 
 About Us 
 Products 
 Services 
 References 
 E-Catalog 
 Contact Us 
 TH | EN 
  Products
Metal Ceiling
  - STRIP CEILING
  - CELL CEILING
  - TILE CEILING
  - EXTRATILE CEILING
 
Sunscreen & Louvers
  - Louvers
  - Ellipse Louvers
  - Arched Louvers
  - Rocket Louvers
 
Composite Panel
  - SKY RAINBOW
  - ALUPANEL XT
  - ALUCOPRO LATTICE
 
Facade/Cladding
  - FACADE / CLADDING
 
LS-Art Panel/Laser Cutting
  - Laser Cutting One-Stop Service
 
  Join Us
 
บริษัท เอ็ม.วี.พี. โฟร์สตาร์ส จำกัด  เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นผู้นำด้านธุรกิจอลูมิเนียมตกแต่งอาคารมากว่า 40 ปี และด้วยศักยภาพเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายออกมาอย่างต่อเนื่อง  เรายินดีให้คุณเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานมืออาชีพกับเรา...
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขาย Sales Executive       จำนวน 3 อัตรา 
เพศ : ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
คุณสมบัติผู้สมัคร มีความสามารถในการอ่านแบบหรือเขียนแบบได้ มีใจรักด้านงานขายสินค้า  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี,สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในได้ดี  มีความใฝ่รู้ที่จะศึกษาสินค้าของบริษัทฯ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขาย แผ่น Composite      จำนวน 3 อัตรา 
เพศ : ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
คุณสมบัติผู้สมัคร :  มีใจรักด้านงานขายสินค้า  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี,สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในได้ดี 
มีความใฝ่รู้ที่จะศึกษาสินค้าของบริษัทฯ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
ตำแหน่งงาน : หัวหน้างานผลิต      จำนวน 1 อัตรา 
เพศ : ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี
คุณสมบัติผู้สมัคร :  มีความสามารถในการอ่านแบบหรือเขียนแบบได้  เข้าใจกระบวนการผลิตและสามารถวางแผนงานผลิตรวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้เป็นอย่างดี  (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ)
ตำแหน่งงาน : ผู้ควบคุมงาน (FOREMAN)      จำนวน 2 อัตรา 
เพศ : ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. -  ป.ตรี
คุณสมบัติผู้สมัคร สามารถดูแบบก่อสร้าง งานโครงสร้างวัสดุประกอบและการตกแต่งอาคารได้ มีความรู้ด้านงานติดตั้งงานตามไซต์งาน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน       จำนวน 2 อัตรา 
เพศ : ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. -  ปวส.
คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการทำบัญชีงบดุล สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office
ตำแหน่งงาน : หัวหน้างานซ่อมบำรุง      จำนวน 1 อัตรา 
เพศ : ชาย
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. -  ป.ตรี
คุณสมบัติผู้สมัคร มีทักษะงานไฟฟ้าการตรวจเช็คเครื่องจักร รวมไปถึงการดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
ตำแหน่งงาน : พนักงานขนส่ง      จำนวน 2 อัตรา 
เพศ : ชาย
วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้ในเรื่องเส้นทางทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเป็นอย่างดี มีใบขับขี่ประเภท 2  มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ตำแหน่งงาน : พนักงานช่างติดตั้ง      หลายอัตรา 
เพศ : ชาย
วุฒิการศึกษา :  ระดับ ม.3 ขึ้นไป
คุณสมบัติผู้สมัคร :  มีความรู้ความเข้าใจด้านงานติดตั้งประกอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ขยัน อดทน
Human Resources Department
M.V.P. FOUR STARS CO.,LTD.
45 Soi Onnuch 80 Yaek 5, Kwaeng Prawet, Khet Prawet, Bangkok, Thailand. 10250
Phone +66 (0) 2320 1500-11
Fax +66 (0) 2320 1512
E-mail : hr.mvp4s@gmail.com

 
    Home | About Us | Products | Services | References | E-Catalog | Contact Us | Join Us