Home 
 About Us 
 Products 
 Services 
 References 
 E-Catalog 
 Contact Us 
 TH | EN 
  Products
Metal Ceiling
  - STRIP CEILING
  - CELL CEILING
  - TILE CEILING
  - EXTRATILE CEILING
 
Sunscreen & Louvers
  - Louvers
  - Ellipse Louvers
  - Arched Louvers
  - Rocket Louvers
 
Composite Panel
  - SKY RAINBOW
  - ALUPANEL XT
  - ALUCOPRO LATTICE
 
Facade/Cladding
  - FACADE / CLADDING
 
LS-Art Panel/Laser Cutting
  - Laser Cutting One-Stop Service
 
 

บรรยายเกี่ยวกับ “Wall / Ceiling Finishing” 2562


ขอขอบคุณ อาจาร์ยและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน
(Interior Architecture & Design)  
  • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  Assumption University หรือ เอแบค (ABAC)  วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ที่ให้ความสนใจให้ บริษัท เอ็ม.วี.พี. โฟร์สตาร์ส จำกัด ได้เข้ามาอบรมและบรรยาย ถึงความสำคัญ และการประยุกต์ใช้วัสดุอลูมิเนียม สำหรับ
ตกแต่งอาคารให้เหมาะสมและสวยงาม ในหัวข้อเรื่อง  “Wall / Ceiling Finishing”
โดยในการไปบรรยายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก รวมทั้งได้ร่วมกัน ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นกัน
 
ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 “ การเป็นผู้นำด้านอลูมิเนียมและโลหะตกแต่งอาคาร ”

 
    Home | About Us | Products | Services | References | E-Catalog | Contact Us | Join Us