ผลิตภัณฑ์
Metal Ceiling
  - STRIP CEILING
  - CELL CEILING
  - TILE CEILING
  - EXTRATILE CEILING
 
Sunscreen & Louvers
  - Louvers
  - Ellipse Louvers
  - Arched Louvers
  - Rocket Louvers
 
Composite Panel
  - SKY RAINBOW
  - ALUPANEL XT
  - ALUCOPRO LATTICE
 
Facade/Cladding
  - FACADE / CLADDING
 
LS-Art Panel/Laser Cutting
  - Laser Cutting One-Stop Service
 
 

ปรับบ้าน ปรุงเมือง

            ทางบริษัท เอ็ม.วี.พี. โฟร์สตาร์ส จำกัด ได้มีส่วนเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในงาน “ASA Real Estate Forum 2018” (อาษา เรียล เอสเตท ฟอรั่ม) ภายใต้แนวคิด “ปรับบ้าน ปรุงเมือง: Redefined Habitat”  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง World Ballroom โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดแบบบูรณาการ และประสานเครือข่ายทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  เพื่อร่วมกันยกระดับองค์ความรู้ให้แก่สถาปนิก วิศวกร และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่มาตรฐานสากล
            โดยภายในงาน มีการสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ “ทิศทางที่ประเทศไทยจะเดินไปจากความสำเร็จของโครงการเมกะโปรเจกต์”  เพื่อเป็นการชี้นำทิศทางการลงทุนให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ  โดยหัวข้อที่มีความน่าสนใจในการนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญคือ นวัตกรรม Universal Design for Housing & Society / BIM: Building  Information Modeling / Smart Building & Smart City และ Update The New Trend of  Green Building
               นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการแสดงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในรูปแบบดิจิตัล ที่นำเสนอโดยใช้นวัตกรรมและเทนโนโลยี ในหัวข้อ  “ก้าวต่อไปของประเทศไทย” ที่จะช่วยยกระดับโครงการอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล  และงานแสดงวัสดุก่อสร้าง โดยบริษัทผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างชั้นนำของประเทศมารวมตัวกัน
 
    หน้าหลัก | ข้อมูลบริษัท | ผลิตภัณฑ์ | บริการ | ผลงาน | แคตตาล็อก | ติดต่อเรา | ร่วมงานกับเรา