ผลิตภัณฑ์
Metal Ceiling
  - STRIP CEILING
  - CELL CEILING
  - TILE CEILING
  - EXTRATILE CEILING
 
Sunscreen & Louvers
  - Louvers
  - Ellipse Louvers
  - Arched Louvers
  - Rocket Louvers
 
Composite Panel
  - SKY RAINBOW
  - ALUPANEL XT
  - ALUCOPRO LATTICE
 
Facade/Cladding
  - FACADE / CLADDING
 
LS-Art Panel/Laser Cutting
  - Laser Cutting One-Stop Service
 
 

บรรยายเกี่ยวกับ “Wall / Ceiling Finishing” 2562


ขอขอบคุณ อาจาร์ยและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน
(Interior Architecture & Design)  
  • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  Assumption University หรือ เอแบค (ABAC)  วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ที่ให้ความสนใจให้ บริษัท เอ็ม.วี.พี. โฟร์สตาร์ส จำกัด ได้เข้ามาอบรมและบรรยาย ถึงความสำคัญ และการประยุกต์ใช้วัสดุอลูมิเนียม สำหรับ
ตกแต่งอาคารให้เหมาะสมและสวยงาม ในหัวข้อเรื่อง  “Wall / Ceiling Finishing”
โดยในการไปบรรยายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก รวมทั้งได้ร่วมกัน ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นกัน
 
ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 “ การเป็นผู้นำด้านอลูมิเนียมและโลหะตกแต่งอาคาร ”

 
    หน้าหลัก | ข้อมูลบริษัท | ผลิตภัณฑ์ | บริการ | ผลงาน | แคตตาล็อก | ติดต่อเรา | ร่วมงานกับเรา